THTG Mirror

Image

THTG Mirror

  • Przez okres udzielonej Licencji Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Klientowi dodatkową przestrzeń dyskową na odrębnym serwerze zsynchronizowanym w czasie rzeczywistym z serwerem głównym, która jest wykorzystywana do gromadzenia i przechowywania kopii baz danych wprowadzanych przez Klienta do Systemu w wielkości do 2 GB (tzw. serwer lustrzany). Po przekroczeniu tej ilości przestrzeni Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia za każdy 1 przekroczony GB zajętej przestrzeni dyskowej.
  • W przypadku wystąpienia awarii serwera nastąpi automatyczne przełączenie na serwer lustrzany.
  • Usługodawca wykonuje godzinną, dobową i miesięczną kopię bazy danych znajdujących się w przestrzeni dyskowej i przechowuje ją w przestrzeni serwera lustrzanego.
  • Kopia dobowa jest wykonywana na koniec danego dnia pomiędzy godziną 23:00 a 24:00.
  • Kopia miesięczna jest wykonywana w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.

Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania - z przyjemnością na nie odpowiemy.
najnowsze promocje zobacz demo zamów